Zdravý národ - náš cíl

Systém, který celou dobu kritizujeme, začíná konečně narážet na své limity. Globalizovaný kapitalismus žene spotřebu (včetně jídla) do absurdních rozměrů. Kde je v konzumním světě kupní síla, tam se zákonitě šíří obezita.

Nsf-zdravy-narod

Pokud vůbec můžeme na současné situaci najít nějaké pozitivum, je to skutečnost, že nekompromisně nastavila zrcadlo naší společnosti. A nevedeme si vůbec dobře. Ukázali jsme se jako slabí a choulostiví. Naplno se projevily důsledky pohodlného, konzumního stylu života.

Vláda, která je v podstatě pouze obrazem takovéto zdegenerované společnosti, namísto, aby poukazovala na skutečné příčiny většiny nemocí, tedy nezdravý životní styl, nedostatek pohybu a obezitu, zavírá lidi doma. Politiky, za mohutné podpory médií, je nám neustále předhazováno, že jedinou spásou a nadějí je očkování, spíše jím je však již podmiňován návrat k "normálu".

A co potom? Degenerace bude vesele pokračovat. Naši lidé se budou opět utápět v bezbřehém konzumu a pokleslé zábavě, než se objeví nová "strašlivá" pandemie.

K tomu se přidává liberalismus a jeho kultura smrti. To znamená propagace "single" způsobu života a adorace sexuálních menšin neschopných plodit děti. V ulicích (Gay pride), na školách a v médiích. Výsledkem je smrtící koktejl stárnoucí, nemocné a obézní populace.

Jako nacionalisté se z principu stavíme proti takovémuto vývoji. Jeho odmítnutí a nahrazení životaschopným systémem, který bude prosazovat zdraví, fyzickou zdatnost, sílu, ale také duchovní rozvoj jedince, je stěžejní součástí našeho světonázoru. Jako idealisté věříme, že každý člověk může změnit sebe a své okolí. Jděme tedy příkladem. Sportujme, choďme do přírody, jezme zdravě a lokálně, vzdělávejme se.

Menu

Sdílejte s námi

.

.

.

.