Náš boj: "Buď zvítězit, nebo zemřít"

Boj za národní socialismus není bojem za uchopení moci na úkor politických stran, kde je prvořadým cílem získat teplá křesla a výhodná koryta. V porovnání s tím, jak je důležité pro budoucnost bílého Evropana, aby státy fungovaly na národně sociálních principech, je vidina koryt a křesel demokratických politiků nicotnou malicherností, kterou roztrhá smršť událostí následujících desetiletí. Ať už nás čeká v budoucnosti opětovný vzestup a konečné vítězství národně sociálních myšlenek nebo naopak konečný úder evropské kultuře a společnosti a následné vymazání genů, které vlastně stvořili vše, co kolem sebe dnes máme, bude to doba bouřlivá a nebezpečná.

Kdo z nás může říct, že dělá maximum pro to, aby zabránil našemu nevyhnutelnému konci, který je z politického i občanského vývoje evropských zemí tak patrný? Kdo není slepý, dávno prohlédl frontální útok na kulturní podstatu bílého člověka. Kdo denně nezavírá oči před pravdou, vidí výsměch a potírání všeho pěkného a přirozeného a na druhé straně bezmeznou glorifikaci všeho ošklivého a dekadentního. Rozklad rasové integrity, evropské morálky, bezbřehý konzum, vymizení cti a bílé hrdosti, to vše dnes pozorujeme kolem nás a bohužel už to většina z nás přijímá jako standard. Namísto boje a sevření našeho osudu do vlastních rukou jsme zvolili pohodlí otroctví ve zlaté kleci.

Aut-vincere-aur-mori

Ne, není to náhoda, že je dnes bílý Evropan na kolenou a bojí se karabáče kdejakého přistěhovalce nebo obvinění vlastizrádců, kteří si říkají poslanci nebo evropští komisaři. Máme svého nepřítele, který je tím vinen. Navzdory tomu, že žijeme v 21. století nejsme lidmi moderními v pravém slova smyslu, ale kvůli těmto cíleným útokům třetí strany na bílého Evropana a jeho budoucnost, se duchem vracíme o stovky let zpět. Nejvýmluvnějším důkazem tomu budiž velikost ducha našich předků, kteří i bez moderních prostředků dnešní doby dokázali vše od velkých objevů na poli vědy až po prokázání neuvěřitelných činů a hrdinské vůle na poli politickém - dnes dočista vymizelý úkaz.

Hrdost a čest bílé evropské populace je tak velká, jako je hrdost a čest každého jednoho bílého Evropana. I Tvůj postoj a každý Tvůj skutek, ať už všední nebo hrdinský může napomoct k opětovnému znovunabytí naší bývalé slávy a velikosti. Zapomeň na lži o národním socialismu a přijmi jedinou ideu, která je schopná bojovat s pravým nepřítelem a ne jen s jeho stíny. Přijmi ideu hodnou pravých mužů a žen namísto jejich pokřivených obrazů z dnešní doby. Boj za naše přežití a naši budoucnost je před námi a v první linii tohoto boje budou stát národní socialisté z celé Evropy s železným přesvědčením o správnosti našeho boje, pevni ve své víře, kamarád vedle kamaráda. Bok po boku zemřeme nebo zvítězíme.

Menu

Sdílejte s námi

.

.

.

.